Til hovedinnhold
"Vi er engasjerte, profesjonelle og set kunden i fokus!"

Om Nordvest Elektro

Nordvest Elektro er ei etablert elektrobedrift med base på Furene 40, strategisk plassert mellom Volda og Ørsta, og betener kundane på Søre Sunnmøre. Vi tilbyr elektriske tenester både for næringslivet og privatmarknaden.

Dei dyktige montørane våre jobbar jamt over på både private bustader og nærings- og offentlege bygningar. På privatmarknaden inkluderer tenestene våre alt frå installasjon i nybygg til rehabiliterings- og serviceoppdrag. Vi tek oss av dei elektriske behova dine uansett prosjektstorleik.

På næringsområdet har vi omfattande erfaring med eit breitt spekter av oppgåver, inkludert datakabling, brannalarmar, belysning, tekniske alarmar, prosesstyring, automasjon og nødstraumanlegg. Vi er og stolte av det sterke engasjementet vårt for næringar som treforedling og fiskeoppdrett.

Vi leverer og tenestene våre til offentlege bygningar som skular, samfunnshus, vassverk, rådhus, kyrkjer og store samdriftsfjøsar. Uansett prosjekt vi tek på oss, prioriterer vi kvalitet og profesjonalitet for å sikra kundetilfredsheit.

Nordvest Elektro er den pålitelege elektriske partnaren din som betener eit breitt spekter av sektorar med dedikasjon og ekspertise.

Kvifor velge Nordvest Elektro som leverandør:

  • Vi er opptatt av å ha nøgde kunder

  • Vi er til eikvar tid oppdatert på ny teknologi og moglegheiter

  • Har kompetanse og erfaring med smarthusinstallasjonar og velferdsteknologi

  • Har dyktige fagfolk på huset innan dei fleste typar installasjonar (lyd, lys, teknikk, design, styring,data osv.)

  • Har eit stort nettverk av seriøse samarbeidspartnarar (leverandørar osv.)