Til hovedinnhold

Våre Varmepumper

 • Transport inntil 15 Km frå kontoret vårt er inkludert i tilbodet.

 • Strauminstallasjon inntil 10 m er inkludert.

 • Ein føreset at jordfeilbrytarautomat er installert evt. at det er naudsynt plass for ny jordfeilbrytarautomat i sikringsskapet ditt.

 • Dette produktet blir ferdig monterte av ein av dei dyktige elektrikarane våre

 • Transport inntil 15 Km frå kontoret vårt er inkludert i tilbodet

 • Elektrisk tilkopling mellom inne og utedel

 • Veggbrakettar for utedel og dessutan vibrasjonsdemparar

 • Kursopplegg inntil 10 m er inkludert

 • Eitt holtaking i trevegg

 • Montering av varmepumpas innedel på innside av yttervegg

 • Test og igangkjøring av varmepumpa

 • Inntil fire meter røyrstrekk mellom inne og utedel. Drensslange og plastkanalar medfølgjar

 • Gjennomgang av betjeneing av varmepumpe med kunde

 • Merk at eventuelle oppgraderingar av eksisterande anlegg for bruk av varmepumpa, kjem i tillegg

LEVERINGSVILKÅR | VARMEPUMPE

GRUNNPAKKE | PANASONIC HZ25 FLAGSHIP Pris 31.000,-

Takk være den eineståande ytinga si og pålitelighet er Panasonics varmepumper i HZ-serien i dag ein av Noregs mest selde luftvarmepumper. Varmepumpa oppnår raskt, og held oppe, ein behageleg innetemperatur sjølv når utetemperaturen er ned mot -35 grader.

BESTILL

GRUNNPAKKE | PANASONIC NZ25 | Pris 27.000,-

NZ-modellane er effektive og pålitelege sjølv ved utetemperaturer så låge som -35 grader. NZ er og unik som kjøler i Norden gjennom at han kjøler inne heilt ned til -15 grader utandørs. Det gjer og at han eignar seg ypparleg i f.eks serverrom. Vidare har NZ Panasonics patenterte Nanoe-G luftfilter. Varmepumper med Nanoe-G er dermed kanskje det beste valet viss ein er astmatikar eller allergikar.

BESTILL

Grunnpakke | PANASONIC CZ25WKE | Pris 25.000,-

Funksjonane i Panasonics CZ25WKE gjer den perfekt for hytta. Med funksjonen for justering mellom 8 og 10 grader kan du halde fritidsbustaden, garasjen eller ein sidebygning frostfri utan å bruka for mykje straum. Du får og behageleg kjøling på dei varmaste sommardagane.

BESTILL

Grunnpakke | KAITEKI 6300 | Pris 30.500,-

Varmepumpa Kaiteki er ein energieffektiv og stilrein modell som uavhengig av klimaet der du bur, produserer høg varmeeffekt og behageleg kjøling. I tillegg har bestseljaren fleire unike funksjonar som sikrar deg det velværet og komfort du ønskjer frå ei varmepumpe i dag. Utover kraft og teknologiske nyvinningar har vi fokusert på eit tidlaust design. Du kan velja mellom fire ulike fargar: standard kvit og hairline-modellene med perlehvit, safirsort eller rubinrød farge.

BESTILL

Grunnpakke | MITSUBISHI MSZ-LN25

Til forskjell frå mange andre luftvarmepumper på marknaden som produserer mindre varme ved låge utetemperaturer, gir Mitsubishi MSZ-LN25VG eit behageleg inneklima sjølv ved låge utetemperaturer som -15 grader. Varmepumpa frå Mitsubishi er derfor perfekt for oss som bur i kaldare klima. Mitsubishi har med desse modellane retta seg inn mot det skandinaviske klimaet og vinn ut varme frå luft heilt ned til utrulege -25 grader. Dette skjer ved hjelp av Hyper Heating, som gir høg varmeeffekt i minusgrader. Den er og utruleg driftssikker og gjer automatisk omstart etter straumbrot.

Bestill!

Service på varmepumpe!

Kontakt oss for pris!

Få pris!