Til hovedinnhold
Varmepumpe i en rehabilitert bolig. Foto.

Leveringsvilkår Varmepumpe

Produktet blir ferdig monterte av ein av dei dyktige elektrikarane våre. Alle elektrikarane våre har 4,5 års utdanning som sikrar deg at jobben er kvalitetssikra og utført etter dagens bransjekrav. Arbeidssted skal være rydda.

Merk at eventuelle oppgraderingar av eksisterande anlegg for bruk av varmepumpa, kjem i tillegg.

Grunnpakke installasjon og oppmøte

Les igjennom lista "Ferdig montert" for kva standard installasjon inneber, og gjer avtale om eventuelle tilleggstenester.

Installatøren kontaktar deg ca. 30 minutt før framkomst. Hugs at endring av avtale må skje seinast kl. 14 dagen før avtale. Kjem endringa seinare vil dette utløyste eit brotgebyr frå montørens side på 1.500,- + køyring. Sjå vedlagde prisavtale.

Kva inkluderer "Ferdig montert" bustadhus?

 • Inntil fire meter røyrstrekk mellom inne og utedel. Drensslange og plastkanalar medfølgjar.

 • Elektrisk tilkopling mellom inne og utedel.

 • Veggbrakettar/gulvstativ for utedel og dessutan vibrasjonsdemparar.

 • Kursopplegg inntil 10 m er inkludert.

 • Holtaking i trevegg, 30cm.

 • Montering av varmepumpas innedel på innside av yttervegg.

 • Test og igangkjøring av varmepumpa.

 • Gjennomgang av betjening av varmepumpe med kunde.

 • Transport inntil 15 Km frå kontoret vårt er inkludert i tilbodet.

Kva er tillegg til Grunnpakke?

 • Ekstra røyr og straum/signalkabel per meter, utover standard: 630,-

 • Ekstra PVC-kanalar per meter, utover standard: 310,-

 • Fjærdempere montert: 600,-

 • Spesialbrakett for låg murvegg: 940,-

 • Marskstativ: 1800,-

 • Trollflex montert: 670,-

 • Tilslutningskabel 3 meter: 300,-

 • Tilslutningskabel 7 meter: 470,-

 • Enkel murborring: 1300,-

 • Kjerneborring: 4400,-

 • Demontering av gammal pumpe inkl. gasstømming: 2000,-

 • Kobling mot WiFi: 500,-

 • Bruddgebyr etter 24 timar før montasje pluss transport: 1500,-

 • Dryppanne MED varmekabel: 3000,-

 • Montering av Dryppanne MED varmekabel: 500,-

 • Meter pris for Varmekabel/drensslange over 2m: 500,-

 • Transport per km ekstra: 23,-

NB! Montering på trevegg krev andre veggfeste og fjørdemparar. Noko som avvik frå standard installasjon.

 • Fjørdemparar montert. Inkludert fratrekk på andre demparar: 630,-

 • Spesialbrakett for låg murvegg. Inkludert fratrekk for veggfestar: 900,-

 • Marskstativ. Inkludert fratrekk for andre feste: 1800,-

Har du spørsmål om vilkår, betingelser eller prisar, kontakt oss på post@nordvest-elektro.com eller 70074470.