Til hovedinnhold

Ladestasjon El-bil

Dette er inkludert i prisane våre:

  • Dette produktet blir ferdig monterte av ein av dei dyktige elektrikarane våre.

  • Transport inntil 15 Km frå kontoret vårt er inkludert i tilbodet.

  • Kursopplegg inntil 10 m er inkludert.

  • Eitt holtaking i trevegg.

  • Ein føreset at overspenningvern er installert og at det er naudsynt plass for ny jordfeilbrytarautomat i sikringsskapet ditt.

  • Gjennomgang av betjeneing av ladestasjon med kunde.

  • Merk at eventuelle oppgraderingar av eksisterande anlegg for bruk av ladestasjon.