Kvifor velge oss som smarthusleverandør:

  • Har kompetanse og god erfaring med smarthusinstallasjonar
  • Samme mann som prosjekterar og utfører installasjonane
  • Me er til eikvar tid oppdatert på ny teknologi og moglegheiter
  • Har dyktige fagfolk på huset innan dei fleste typer installasjonar (lyd, lys, teknikk, design, styring,data osv.)
  • Har eit stort nettverk av seriøse samarbeidspartnarar (leverandørar osv.)
  • Me er alltid opptatt av å ha fornøgde kundar

Dei siste åra har me hatt fleire større einebustadar og ombyggingar med svært avanserte og omfattande el-installasjonar.