Oppkobling av port

Oppkobling av port


Trond viser musklar

Trond viser musklar så fort han ser kameraet, på MHV Rovde


arbeid med vegbelysninga

Frå arbeid med vegbelysninga mellom Morkaåstunnelen og Helgehorntunnelen.


Vegbelysninga paa eiksundbrua

Vegbelysninga på eiksundbrua.


installasjonsarbeidet paa fergekaiene

Frå installasjonsarbeidet på fergekaiene på Festøya og Solavågen.


Olav i arbeid paa ei av tavlene til fergekaiene

Olav i arbeid på ei av tavlene til fergekaiene på Festøya og Solavågen


Slike syn er ikkje sjeldne i gamle hus

Slike syn er ikkje sjeldne i gamle hus. Dette takpunktet var i tillegg innekledt, og me måtte derfor bore holet mot lydar i taket ved napping i leidningane.

På denne sida vil ein kunne sjå bilete frå forskjellige prosjekt me har utført.