Kva skjer under kontrollen heime med deg?

Kontrollen foretas ved hjelp av målingar i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfattar i hovedsak: inntakssikringar, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringar,apparat og utstyr, skjøteleidningar, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingane i sikringsskapa vert kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

Ein vanleg boligkontroll tek ca. 3 timar.