Alle belysningsanlegg og elektriske installasjonar har behov for vedlikehald.

Dette omhandlar hovedsakelig reingjering, lampeskift og reparasjon av skader for belysningsanlegg.

Me tilbyr vedlikehaldsavtalar av belysningsanlegg (reingjering og lampeskift), serviceavtalar på elektroinstallasjonar og oppfylgjing av internkontrollavtalar som ivaretek bedrifters krav til internkontroll på elektriske anlegg.

Kontakt oss for eit uforplikta tilbod!