Godkjent lærebedrift

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.

Opplæringskontoret for elektrofag

Opplæringskontoret for Elektrofag har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen.

Andre autorisasjoner/sertifiseringer

  • Prosjektering av elektriske anlegg
  • Bygging og vedlikehald av elektriske anlegg
  • Kontroll av elektriske anlegg